af RedaktionenIllegal 1

Kolofon ILLEGAL! #1

ILLEGAL! Magasin

1. udgave – 2013
Ansvarshavende redaktør: Michael Lodberg Olsen
Redaktionsgruppe: Lars Gadegaard Hansen, Ole Hoff-Lund, Trond Helstrup Poulsen, Michael Lodberg Olsen, Thomas Pålsson, Mette Flintholm og Jacob Birch
Artikler: Ole Hoff-Lund, Lars Gadegaard Hansen, Erik Manniche, Michael Lodberg Olsen og Torben Olander
Grafisk tilrettelæggelse: Jacob Birch (itsallgood.dk)
Illustrationer og billedmateriale: Thomas Pålsson (leadthefools.com)
Andre fotos og illustrationer: CrimethInc (crimethinc.com), Claus Randrup(clausrandrup.com), Mette Flintholm, Solveig Mønsted Hvidt (solveighvidt.dk) og Michael Lodberg Olsen
Korrektur: Annemette Lindhardt Olsen og Lars Gadegaard Hansen
Oplag: 5000 stk.
Tryk: Narayana Press
Papir: Munken Print Cream 15
www.illegalmagasin.dk