af Redaktionen • illustrationer/fotos Thomas Pålsson Illegal 4

The High-Way Code: Cannabis

En guide til at tage stoffer med mest mulig nydelse og størst sikkerhed. Beseret på 80.000 brugeres erfaringer.


Kilde: Global Drug Survey, “The High-Way Code – The guide to safer, more enjoyable drug use: Cannabis”

1. Lad være med at blande cannabis og tobak.
At ryge cannabis og tobak sammen giver større helbredsrisici, end at ryge dem hver for sig.
2. Brug en“vaporizer”.
En vaporizer (lille apparat, der virker ved damp) hiver THC’en (det du bliver skæv af) ud af cannabissen, så du undgår at suge tjære og andre kræftfremkaldende stoffer ned i lungerne.
3. Undgå at cykle og køre bil.
Reaktionsevnen sættes ned, når du er skæv, og du bliver dårligere til at håndtere nødsituationer.
4. Dyrk dit eget.
Dermed slipper du for at støtte pushere, og man kan dyrke sin yndlingssort.
5. Undgå at ryge for tidligt på dagen.
Den første joint slår hårdest. Ved at undgå at ryge tidligt, mindsker du risikoen for at udvikle høj tolerance og for at blive afhængig
6. Sæt grænser for forbruget.
De fleste stofrelaterede helbredsskader er dosisafhængige. Hvis man sørger for at ryge mindre, og købe mindre ind ad gangen, mindsker man også risici for afhængighed og bivirkninger.
7. Hold pauser på 3-4 uger.
Sådan mindsker man risikoen for, at røgen overtager tilværelsen og for at få paranoia og angst. Og så er rusen efter en pause meget bedre.
8. Skift bongvandet oftere.
Der er mange urenheder i piber og bongvand (tjære m.m.), som du kan slippe for ved at skifte vand eller rense pibe
9. Spis det!
Sådan slipper du for lungeproblemer. Og rusen varer længere, når cannabis går gennem maven
10. Lad være med at inhalere for dybt og holde røgen inde.
Man bliver ikke meget mere skæv af at holde røgen i lungerne længere. THC’en absorberes i de øvre luftveje, og du udsætter blot dig selv for tjære og andre giftstoffer til gengæld for en minimalt øget effekt