af Matilde DigmannIllegal 16

Afhængighed

Det var hvad jeg bad syv illustratorer, kunstnere
og tegneserieskabere om at forholde sig visuelt
til i dette nummer af ILLEGAL. Og det gjorde de
på hver deres helt unikke måde.
Hvert deres blik på afhængighed er forskelligt,
men der er også træk der forener dem: Ideen
om at være slave af en substans eller en dealer
– følelsen at være fanget, låst fast, bundet. Den
sociale arv og de oplevelser der kan køre os fast i
et misbrug berøres. Den personlige – ulidelige og
uendelige – indre kamp om at bruge/ikke bruge
behandles af flere kunstnere, ligesom også den
totale opløsning skildres.
Tusind tak for frivillige bidrag fra: Alastair
Knowles-Lenoir (@handsforfeet) direkte fra
Cornwall, kunstner og illustrator Basco Five
(@Basco5) fra København, illustrator Ditte
Lander Ahlgren fra København (@hej_ditte),
kunstner og tegneserieskaber Joakim Drescher
fra København (@joakimdrescher), Matt Crabe
fra USA (@matt.crabe), grafisk novelist Rikke
Villadsen fra København (@rikkevild) og
Sabine Ravn fra Esbjerg Havn (@mrbine)!