af RedaktionenIllegal 2

Kolofon ILLEGAL! #2

ILLEGAL! Magasin 2. udgave – 2013

Ansvarshavende redaktør: Michael Lodberg Olsen

Redaktionsgruppe: Lars Gadegaard Hansen, Ole Hoff-Lund, Trond Helstrup Poulsen, Michael Lodberg Olsen, Thomas Pålsson, Mette Flintholm, Jacob Birch, Bjarke Windahl Pedersen og Simon Kratholm Ankjærgaard

Artikler: Morten Vammen, Lars Gadegaard Hansen, Bjarke Windahl Pedersen, Kasper Boye, Michael Lodberg Olsen, Torben Olander, Thomas Pålsson og Robert M Walker

Grafisk tilrettelæggelse: Jacob Birch og Finn Wergel Dahlgren (itsallgood.dk)

Billede redaktør og illustration: Thomas Pålsson (leadthefools.com)

Andre fotos og illustrationer: Claus Randrup (clausrandrup.com), Mette Flintholm og Katrine Marie Nielsen (katrinemarienielsen.dk).

Research: Jeanette Skaarup

Korrektur: Annemette Lindhardt Olsen, Bjarke Windahl Pedersen og Simon Kratholm Ankjærgaard

ISSN: 2246-087X Oplag: 10.000 stk.

Tryk: Narayana Press Papir: Munken Print Cream 15

ILLEGAL Magasin, Onkel Dannys Plads 1, 1711 KBH V. www.illegalmagasin.dk