Revolution på gadeplan bliver til national kulturskat

Fixelancen på Nationalmuseet - ILLEGAL Magasin #3
Danmarks første fixerum skal udstilles på Nationalmuseet. Den mobile fixelance fortæller nemlig historien om frivillige private initiativer, stoffer, byudvikling, velfærd og Danmarks nationale historie med rusmidler
Af: 
Bjarke Windahl Pedersen

Danmarks første mobile fixerum bliver nu en del af vores fælles kulturarv. Efter at have turneret Vesterbro siden 2011 er den netop pensionerede Fixelance blevet optaget i Nationalmuseets permanente samling, og det er der god grund til, fortæller Christian Sune Pedersen, overinspektør på Nyere Tid og Verdens Kulturer på Nationalmuseet:

”Der er mange gode og problematiske historier forbundet med Fixelancen, herunder de sidste års historie om stoffer, skæbner på kanten, velfærdshistorie, byudvikling og ikke mindst privat og frivilligt initiativ. I det øjeblik, Fixelancen triller ind over dørkarmen til Nationalmuseet, så indgår den i selskab med de mange andre genstande og kan også bidrage til andre store historier som for eksempel historien om rusmidler i Danmark”.

Udover at blive en del af den permanente samling skal Fixelancen også udstilles i Nationalmuseets forhal. Derfor har konservatorer i januar arbejdet på bilen, som blandt andet skulle tømmes for al olie og benzin. 

Bestyrelsen i Foreningen Fixerum: Frank Hvam, Ole Hoff-Lund, Marianne Abildgaard, Kasper Iversen, Emil Kiørboe og Michael Lodberg Olsen

 

 

Den nervøse begyndelse
Spørger man de frivillige kræfter bag det mobile fixerum, er Fixelancen historien om, hvordan en ombygget tysk reserveambulance fra 1992 endte med at bryde med 35 års visionsløs dansk narkopolitik. Men den historie var langt fra skrevet, da Fixelancen for første gang åbnede dørene på Vesterbro den 12. september 2011, med rene sprøjter, kanyleopsamlere og sundhedspersonale.
”Vi var meget nervøse den første dag. Forinden havde vi søsat flere initiativer for at få etableret et fixerum på Vesterbro, men de blev skudt ned og stoppet af myndighederne”, fortæller Michael Lodberg Olsen, social iværksætter og idémand bag Fixelancen.
Han fik hurtigt opbakning fra både lokale beboere og uddannet sundhedspersonale til planerne om det mobile fixerum.
”Men vi vidste ikke, om vi ville blive anholdt. Politikere og embedsmænd havde jo gennem 15 år sagt, at fixerum ikke er lovlige”, siger Michael Lodberg Olsen.

Badet i sved
I kulissen ventede en række frivillige jurister, hvis politiet skulle forsøge at lukke projektet ned. Juristerne var også klar til at hjælpe de frivillige sygeplejersker og læger, hvis de fik problemer. I bogen, Fixelancen – det mobile fixerum som fik hjul, fortæller flere af de frivillige om dagene før åbningen:
   ”Vi vidste jo ikke, hvad der ville ske. I dagene op til lanceringen forsøgte jeg at finde ud af, hvad vi egentlig måtte som sygeplejersker. Min mor var nervøs for, at jeg skulle miste mit job. Men det var en stor dag, og da vi var færdige, tudede folk”, siger Maria Bonde, der er sygeplejerske og koordinerede Fixelancens frivillige sundhedsfaglige.
Sammen med de andre frivillige har hun fra starten indsamlet data fra stofbrugerne, så personalet ved hvilke stoffer, der bliver taget, og kan træde til, hvis noget går galt.

For formanden for Foreningen Fixerum, komikeren Frank Hvam, fortsatte nervøsiteten også, da projektet tog fart og Fixelancen blev taget til sig af Vesterbros stofbrugere, der langt hellere ville fixe i en ambulance end på et trappetrin eller skjult i en opgang.
”Jeg vågnede på et tidspunkt op badet i sved, fordi jeg havde haft mareridt om, at et menneske var død i vores Fixelance. Jeg talte med Michael om det, og vi kom frem til, at i det mindste havde vi forsøgt at redde det menneske. Vedkommende døde ikke ensom, som alle de andre på en trappe, i en lyskasse eller bag en skraldespand. Dette menneske blev faktisk forsøgt reddet. Men selv hvis verdens bedste læger sad i Fixelancen, kan de ikke redde alle”, siger Frank Hvam i Fixelance-bogen

 

Rundt om Fixelancen
Ni måneder efter Fixelancens jomfrutur i Vesterbros gader blev regeringens lovforslag om fixerum (nu kaldet stofindtagelsesrum) vedtaget den 13. juni 2012 med støtte fra Socialdemokraterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Siden introduktionen af Fixelancen i 2011 er der ikke sket et eneste dødsfald i de fem fixerum, der efterfølgende er etableret i København, Odense og Aarhus.

Fixerum er et sikkert og rent sted at indtage stoffer. Det nedsætter dødeligheden, skaber bedre sundhed for stofbrugere og får flere i behandling for deres afhængighed. For beboere i byerne skaber fixerum færre konflikter og færre efterladte kanyler.

Fixelancen blev etableret i et samarbejde mellem Foreningen Fixerum, 300 frivillige og mange private virksomheder og sponsorer. Foreningen Fixerum blev stiftet i februar 2011, og Fixelancen kørte på gaden første gang den 12. september samme år. To måneder senere fik foreningen en ekstra ambulance foræret af Falck.

Efter folketingsbeslutningen indgik Foreningen Fixerum et samarbejde med Københavns Kommune om at drive Danmarks første kommunale fixerum. Den 1. oktober 2012 åbnede det første permanente fixerum på Vesterbro. Efterfølgende nedlagde Foreningen Fixerum sig selv, og Københavns Kommune overtog de to Fixelancer. 

Status fra koordinerende sygeplejeske Joachim Rasmussen fra Fixelancen efter Københavns Kommune har overtaget de mobile fixerum fra Foreningen Fixerum.