Portugal og Danmark er gået hver sin retning

Få år efter afkriminaliseringen i Portugal valgte Danmark at gå i stik modsatte retning, da man i 2004 indførte en nultolerance-politik. Det har ikke givet mindre narkotikaforbrug, blot flere og hårdere straffe, fortæller ekspert i narkotikalovgivning.
Af: 
Bjarke Windahl Pedersen

Der er god grund til, at Portugal har valgt ikke at legalisere narkotika men alene afkriminaliserer besiddelse og brug. På den måde holder landet sig inden for de gældende FN-konventioner omkring narkotika, som også Danmark er bundet af. 

“Inden for de internationale regler, har de enkelte lande forsøgt sig med forskellige modeller, hvor Portugal har en model, Holland en anden, Bolivia en tredje og så videre,” siger Esben Houborg, lektor ved Center for Rusmiddelforskning, til Illegal. Han har arbejdet indgående med dansk narkotikalovgivning.

Adspurgt om Danmark kan lære noget fra Portugal, påpeger han, at vi indtil for små ti år siden faktisk havde en narkotika-politik,som lå tættere på den portugisiske, end den vi har i dag:
“Fra 1969 og indtil nultolerance-politikken blev indført i 2004, havde Danmark en lovgivning, hvor besiddelse af illegale stoffer var strafbart, men hvor politiet som hovedregel blot skulle give en advarsel, når danskere blev taget med stoffer til deres eget forbrug alene.”

Et årti senere er antallet af sager, der starter og slutter med en politi-advarsel, faldet markant. Men det samme er ikke sket med stofforbruget:
“Jeg har ikke set en eneste undersøgelse, som påviser, at forbruget af stoffer er faldet i Danmark, siden man i 2004 indførte nultolerance. Det, man kan konkludere, er, at kriminaliseringen af stofbrugere i Danmark er taget til. Både i antallet af mennesker, som bliver straffet, og med hensyn til hvor hårdt de bliver straffet”, siger Esben Houborg, som ikke mener, diskussionen om Portugal kan afgrænses til et spørgsmål om kriminalisering eller ej. For selv om afkriminaliseringen gerne tager overskrifterne, så er der to ben i den nuværende portugisiske enegang, påpeger han: “Det har været ligeså vigtigt, at man også har styrket behandlingssystemet og indsatsen med skadesreduktion. Når man i Portugal har sagt, at narkotika-misbrug er et socialt problem, så har man bakket ordene op med handling og med ressourcer.”